altcointurk.com logo

Trendler

Aşağı, yukarı ve yatay trend olmak üzere üç çeşit trend vardır. Aşağıdaki şekilde isimlendirildikleri de görülebilmektedir.

  • Aşağı Trend- Düşüş Trendi- Ayı trendi
  • Yukarı Trend- Artış Trendi- Boğa Trendi
  • Yatay Trend

Impulse Leg: Bir önceki tepeyi ya da dip noktasını kıran dalgalardır. Trende yön veren hareketlerdir.

Retracement Leg (Correction): Trend tersine gerçekleşen ve trendi değiştirmeyen hareketlerdir.

trendler Trendler t1 kopya

Trend içerisindeki düzeltme hareketlerinin dalga boyları birbirine benzer olmalıdır. Trendin dönmesi için bir önceki tepe veya dip noktasının fitilinin altında/üstünde mum kapanışı olmak zorundadır. Fitil olarak kıran dalgalar trendi değiştirmezler.

H1 grafiğinde H4 trendlerini çizebilmek mümkündür. Bunun için aşağıdaki görselde izah edildiği üzere her dalganın içerisindeki en yüksek nokta düzeltme, dalgayı kıran hareketin bittiği nokta yeni bir dalga olarak işaretlemek yeterlidir.Dalga içerisindeki düzeltmeler çift dip veya çift tepe yapmış ise bu iki dalga da trend çizimine dahil edilmelidir.

trendler Trendler t2 kopya

Ayrıca, trendler zaman süreci bakımından ana trend, (uzun vadeli trend- majör, primary trend), orta vadeli trend (intermediate trend) ve kısa vadeli trend (minör trend) olarak da üçe ayrılmaktadır. Ana trendlerin manipüle edilemeyeceği kabul edilir. İyi bir trader işlemlerini her zaman trend yönüne açar.

Aşağıdaki grafikte gösterilen kavramların öğrenilmesi önemlidir. Yükseliş trendinde yükselen tepeler Higher High (HH), yükselen dipler Higher Low (HL), düşüş trendinde ise alçalan tepeler Lower High (LH), alçalan dipler Lower Low (LL) olarak adlandırılır.

trendler Trendler t3 kopya

Yapılan analizlerde işleme giriş bölgesi belirlerken bu kavramları sık sık kullanacağız.Örneğin; Çift tepe veya üçlü tepe formasyonunda işleme giriş için fiyatın döndüğü bölgede mumlar arasında lower low (LL) ve lower close (LC) yakalamak bizler için bir teyit olacaktır.Benzer şekilde; çift dip veya üçlü dip formasyonunda da higher high (HH) ve higher close (HC) yakalamak yine teyit olarak kabul edilecektir.Kanal içerisinde devam eden fiyat hareketlerinde işleme giriş için LL-LC ve HH-HC yine teyit görevi göreceklerdir.Görüleceği üzere, analizlerimizde önemli bir enstrüman olarak kullanılacak bu tanımların iyice kavranması önem arz etmektedir.