altcointurk.com logo

2- Fibonacci Extension

fibonacci extension Fibonacci Extension image 18

Impulsive hareketlerin düzeltme hareketini yaptıktan sonra hangi seviyeye kadar gidebileceğini bulmak için kullanılmaktadır. Fibonacci Düzeltmesi aracı kullanılmaktadır. BC düzeltme boyunun extension seviyelerine herhangi bir etkisi yoktur.

Aşağıdaki seviyeler kullanılır;

1.272  /  1.414  /  1.618

Yandaki grafikte kırmızı ile boyalı alan AB hareketinin Extension seviyeleridir.

Trende çekilen fibonaccinin extension seviyeleri destek ve direnç noktalarıdır. Başka bir deyişle yukarı trendde belirlenmek istenen genişleme hareketinin dirençleri, aşağı trendde genişleme hareketinin destekleridir.

Fibonacci her zaman soldan sağa doğru çekilmelidir.